Asociace rané péče a výchovy

Zakládající členové

PhDr. Hana Hašková, PhD.

PhDr. Hana Hašková, PhD. je vědeckou pracovnicí Sociologického ústavu Akademie věd a přednášející na Univerzitě Karlově. Zabývá se vztahy mezi uspořádáním pracovního a soukromého života. V historické a mezinárodní perspektivě analyzuje politiky, diskurzy a praxi péče o malé děti.
V roce 2010 získala Prémii Otto Wichterleho pro mladé vědce. Kromě krátkodobých vědeckých stáží na McGill University, Rutgers University, University of Tampere, University of Amsterdam, získala v roce 2005 RTN fellowship na půlroční stáž v Population Research Centre na University of Groningen a v roce 2012 NewDem fellowship na půlroční stáž na Central European University.
Publikuje v mezinárodních recenzovaných vědeckých časopisech a je autorkou, editorkou a spolueditorkou řady knih, například Práce a péče (2008), Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change (2009), Fenomén bezdětnosti (2009), Pracovní dráhy žen v České republice (2011), Péče o nejmenší: boření mýtů (2012) a The Development of Czech Childcare Policies (2012). Současné době pracuje na knize na téma proměn životních drah v pozdně moderní společnosti.

Mgr. Michaela Marksová Tominová

Mgr. Michaela Marksová Tominová se dlouhodobě zabývá rodinnou politikou, dětskými právy a problematikou rovných příležitostí.
V letech 1997-2004 pracovala jako ředitelka pro styk s veřejností v obecně prospěšné společnosti Gender Studies, v letech 2004-2006 vedla odbor rodinné politiky na Ministerstvu práce a sociálních věcí a od dubna 2009 do září 2010 byla ředitelkou odboru rovných příležitostí ve školství na Ministerstvu školství. Od srpna 2010 byla stínovou ministryní pro lidská práva a rovné příležitosti ve stínové vládě ČSSD. V roce 2014 byla uvedena do funkce ministryně na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.
Narodila se v roce 1969 v Praze, vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Hovoří anglicky, německy a rusky. Je vdaná a má dvě dcery.

Bc. Jan Schneider

Bc. Jan Schneider je zastupitelem městské části Praha 4 a ředitelem Zdravotnického zařízení MČ Praha 4. V rámci vedení této organizace pracuje, především v rámci projektů spolufinancovaných z ESF a dalších Evropských finančních mechanismů, na rozšíření a rozvoji nejen jeslí, ale i dalších forem péče o děti a služeb pro rodiče s malými dětmi. I díky těmto aktivitám získala Praha 4 v roce 2011 ocenění „Obec přátelská celé rodině“.
Problematice péče o děti a rodinné politice se věnuje i mimo Prahu 4. Je předsedou Komise pro rodinnou politiku Rady hl. m. Prahy a členem Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života Rady vlády pro rovné příležitosti. V řadě projektů spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a to jak v rámci praktického provozu, tak výměně zahraničních zkušeností.

ARPAV

Vítejte na stránkách asociace, jejímž cílem je pracovat pro rozvoj a udržení kvalitních a dostupných forem péče o předškolní děti. Pokud stejně jako my věříte, že právě tato činnost je zásadní pro zdravý rozvoj, jak dětí, tak rodinného života, jste na správném místě a my uvítáme Vaši spolupráci a pomoc.

Naši partneři

Logo Klub K2

Facebook

www.esfcr.cz